Nieuws april 2017

Zeilmetafoor

zeilen koers uitzetten gebruik maken van de wind en de stroming pava consult sandy pauwAls zeilliefhebber gebruik ik in mijn werk soms zeilmetaforen: tijdig de juiste koers uitzetten, niet recht tegen de wind in, maar optimaal gebruik maken van wind, stromingen, eigenschappen van het schip en van de bemanning. En het moreel aan boord hoog houden. Op een schip en in een organisatie zijn dit zaken waar je niet omheen kunt. zwaar weer op koers blijven management verandering transitie oplossing doelgericht effectief efficient

Het project voor maatschappelijke activering waarin ik adviseer is een mooi voorbeeld. De transities bieden goede mogelijkheden om in samenwerking met gemeenten nieuw aanbod in zorg en welzijn te ontwikkelen. Strijden tegen de actualiteit is daarbij weinig dienstbaar. De nieuwe mogelijkheden optimaal benutten echter wel. Dit biedt uitstekende kansen voor zorgondernemers.

Onderwijs

De afgelopen maanden heb ik enkele onderwijsmodules verzorgd en diverse trainingen georganiseerd. Mooi om met studenten of cursisten aan competentieverwerving en deskundigheidsbevordering te werken. Het is een plezier om te zien hoe bij mensen het kwartje valt, hoe zij in dialoog en discussie nieuwe inzichten opdoen en hoe zij tijdens praktijkoefeningen en rollenspelen met nieuw gedrag experimenteren en hun vaardigheid vergroten. Bij een in-company training was ik in gesprek met een student, die me vertelde dat hij door de training de manier had gevonden om met een moeilijke situatie te dealen en daarbij zelf sterk overeind te blijven. Daarvoor doen we het dus.

Natuurlijk werk ik zelf ook aan mijn deskundigheid. In april heb ik de NVTZ-scholingsdag voor voorzitters van Raden van Toezicht bezocht. Daarbij gingen we in dialoog over ‘goed toezicht’, over leer- en leiderschapsstijlen en de gevolgen daarvan voor de communicatiestijl. Eén van de tools die werden gebruikt was de groepsdialoog-tool van primoforum. Mooie methode om ideeën uit de zaal op te halen en effectief in de dialoog te brengen.

‘tHuis Lioba

thuis lioba respijtzorg hospice terminale terminaal raad van toezicht sandy pauw governance‘tHuis Lioba is de nieuwe vestiging van Hospice Alkmaar, waar ik met veel plezier vice-voorzitter ben van de Raad van Toezicht. ‘thuis Lioba opent binnenkort tweemaal de deuren voor belangstellenden. Zaterdag 13 mei en 17 juni van 10.00-12.00 uur zijn er open dagen in ‘tHuis Lioba voor palliatieve (respijt)zorg. Kijk voor meer informatie op http://www.thuis-lioba.nl/ .binnenhof klooster lioba thuis hospice alkmaar egmond toezicht

 

Nieuws oktober 2016

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

Afgelopen maanden goed bezig geweest met een veelheid aan opdrachten in de zorg en welzijn. Variërend van kwaliteitsmanagement en medicatiebeleid bij een thuiszorgorganisatie, een FWG-traject voor een organisatie in de gehandicaptenzorg, een business-case schrijven voor een welzijnsorganisatie, beleidsadvies over Wmo-beleid voor lokale overheid tot kwaliteitsaudits bij enkele verpleeghuizen, trainen op de terreinen van cliëntondersteuning en kwaliteits- en procesmanagement (zowel klassiek als via e-learning) en enkele individuele cliënten voor counseling of coaching. Sommige opdrachten naderen voltooiing, andere zijn nog volop in gang. Mooi in diversiteit en diepgang. zorg kwaliteit Actiz BTN verpleeghuiszorg kwaliteitszorg FWG HRM audit coaching training kwaliteitskader

Het is jammer dat werkgevers, werknemers en patiënten niet tot gezamenlijk gedragen verbeteringen in de verpleeghuiszorg komen. Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Verenso, BTN en ActiZ hebben het afgelopen jaar in het kader van het project Waardigheid en Trots gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Speerpunten zijn o.a. verminderen van bureaucratie en werkdruk en verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij zijn het eens, maar IGZ en zorgverzekeraars hebben een andere visie. Is een oplossing op redelijke termijn nog haalbaar? Zorginstituut Nederland moet er nu voor gaan zorgen dat er indicatoren komen voor de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut neemt de regie op de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitkader en de Leidraad personeelssamenstelling Verpleeghuiszorg over, maar benadrukt dat dit in samenspraak zal zijn met de betrokkenen uit de verpleeghuiszorg. Uiterlijk januari 2017 dienen er resultaten te liggen waar de sector mee door kan.

Nieuws april 2016

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

De lente brengt nieuw leven en nieuwe opdrachten

Deze maand heb ik weer veel interessante opdrachten om aan te werken. Naast nieuwe opdrachten bij een thuiszorgorganisatie, een zorgboerderij en een organisatie voor ouderenzorg heb ik een auditorentraining gevolgd voor Prezo VVT. Daarnaast sta ik af en toe zelf voor de klas en vragen mijn toezichthoudende taken aandacht.

Prezo audit kwaliteit Perspekt auditorendag Perspekt auditorLekker aan het werk dus, en dan is het fijn om tussendoor geïnspireerd te worden door bijvoorbeeld de auditorendag van Perspekt waaraan ik heb deelgenomen. Inspraak en cliëntenparticipatie stonden op deze dag centraal. Niet alleen als mooie woorden en in beleidsstukken. In de praktijk observeren en luisteren hoe de cliënt regie kan voeren en wel of niet tevreden is met geleverde zorg is essentieel. Dat levert hoge kwaliteit op en daar gaat het om.

 

2016-04-21 Perspekt auditorendag 8

 

 

Nieuws maart 2016

Counseling coaching interim management organisatie advies team versterking competenties strategie dienst

Beschikbaar

De komende weken werk ik toe naar de afronding van mijn interim-opdracht bij MEE Amstel en Zaan. Vanaf april ben ik weer beschikbaar voor nieuwe opdrachten. Nu nog druk met ontwikkelingen in het projectbureau en trainingsbureau, dus nog genoeg te doen in de laatste weken.

Blijven werken aan de professionele ontwikkeling

beschikbaar toezicht houden commissaris toezichthouder juridisch recht woningwet volkshuisvesting scholing VTW Kennemer Wonen

Intussen vinden gesprekken plaats over mogelijke nieuwe opdrachten, geef ik les en ben ik bezig met mijn professionele ontwikkeling. Gisteren heb ik aan een workshop van de VTW deelgenomen over juridische aspecten voor commissarissen van woningcorporaties. Weer veel geleerd, ook daar is alles in ontwikkeling en dan is het handig om de nieuwe feiten en toepassingen goed te kennen en begrijpen.

Kennemer Wonen

Overigens ben ik heel trots op Kennemer Wonen, de woningcorporatie waar ik als commissaris aan verbonden ben. Zij hebben besloten om komend jaar voor 90% van de huurders geen huurverhoging door te voeren. In tijden dat veel mensen ieder dubbeltje moeten omdraaien, een mooi besluit dat door een verstandige bedrijfsvoering ook goed realiseerbaar is. Kennemer Wonen heeft in de afgelopen maanden een laagdrempelige digitale toegang voor de huurders gerealiseerd, waardoor de dienstverlening nog beter is geworden.

Nieuws februari 2016

Partner bij The Care Factory

Met plezier laat ik weten dat ik me heb aangesloten als partner bij The Care Factory. Ik verheug me op een mooie samenwerking.

The Care FactorThe Care Factory interim-management zorg welzijn advies consultatie recruitment coaching trainingy is een netwerk van professionals die actief zijn in zorg en welzijn. Advies, interim-management, recruitment, outplacement, coaching,  training en juridische Zorg. The Care Factory vervult vaste en interim posities op beleids- en managementniveau en beschikt over een groot aantal vakbekwame Interim Managers, zowel in eigen huis als partner of extern. The Care Factory werkt met specialisten vanuit het hart van de sector, een groep ervaren professionals met kennis van de inhoud.  Wij selecteren onze partners op de kennis en expertise die ze in dit vakgebied hebben opgedaan.

The Care Factory is een deskundig en concurrerend alternatief voor de grote, minder specialistische bureaus, met mensen die echt weten waarover het gaat in de non-profit sector.

The Care Factory is een krachtig netwerk van ondernemers uit het veld van zorg, welzijn en overheid, dat praktische oplossingen biedt en kennis toevoegt om organisaties en mensen beter te laten presteren.